Gå till innehållet

Avfall och återvinning

Avfallsabonnemang och hämtning, hur du sorterar och var du kan lämna ditt avfall.

Alla som ger upphov till avfall är skyldiga att se till att det hanteras enligt gällande regler. Det gäller både privatpersoner och verksamhetsutövare. För en privatperson handlar det om att sortera avfallet och lämna det på rätt plats. Avfallsinnehavaren bestämmer också behandlingen av avfallet. Men det gäller inte kommunalt avfall där kommunerna har ansvar. För avfall som omfattas av producentansvar har producenterna av produkterna/förpackningarna ansvaret.

Avfallsplan i Östhammars kommun

Kommunen arbetar med att ta fram en ny avfallsplan, som du kan läsa mer om HÄR eller via länken ute till höger.

Nyheter

Min sophämtning

Här hittar du information om när din soptunna töms.

Lämna avfall och prylar

Det finns fem fasta återvinningscentraler i vår kommun som tar emot grovavfall och farligt avfall. Se plats och öppettider här.

Avfallsplan

Här kan du läsa mer om Östhammars kommuns avfallsplan.