Gå till innehållet

Kompostera eget hushållsavfall

1. Anmäla egen kompost

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall ska du anmäla det till Bygg- och miljönämnden. När du komposterar ditt organiska avfall kan du få ett avfallsabonnemang som kallas miljöserviceabonnemang, det innebär en lägre kostnad och att avfallet hämtas var fjärde vecka.

Vilka krav finns på komposten?

  • Behållaren ska vara ventilerad, gjord i ett tåligt material och ha lock så att vatten inte kommer in i komposten.
  • För att behållaren ska klara av att användas året runt ska den vara isolerad och anpassad efter antalet personer som använder den.
  • Behållaren ska vara skadedjurssäker så att inga fåglar, möss eller råttor kan ta sig in i den.
  • Botten ska vara tät eller ha hål med en diameter på högst 5 millimeter alternativt nät med maskor på högst 5 millimeter. 

Relaterade länkar