Gå till innehållet

Slamtömning

För att din avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön i onödan måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet.

Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång per år. Det är Relita AB som utför slamtömning i Östhammars kommun.

Ordinarie tömning av slam

Du som fastighetsägare betalar en avgift enligt kommunens renhållningstaxa för tömning av slambrunnen.

Relita AB skickar ut en avisering om tömning där det anges vilken vecka som tömning kommer att ske. Tidpunkten för hämtning av slam kan ändras på grund av väderleksförhållanden och helgdagar.

Församling

Alunda V, väster om Uppsalavägen, under v. 1 – 6 

Skinnäsviken, under v. 7

Harg, under v. 7 - 10

Stenskär, under v.  9 - 10

Börstil Ö, öster om Uppsalavägen, under v. 11

Börstil, norr och väst om väg 76, under v. 12, 30 eller 32

Alunda Ö, öster om Uppsalavägen, under v. 13

Ekeby, under v. 14-15

Raggarön, Tuskö, Tvärnö, under v. 19

Börstil Ö, ö om Uppsalavägen, under v. 20-29

(den långa perioden är pga semester och städning på områdena)                            

Dannemora, under v. 31

Film, under v. 33

Hökhuvud och Skäfthammar, under v. 35

Gräsö , under v. 37-40

Valö, under v. 41-42

Forsmark, under v. 43-46

Under veckorna 18, 34 och 36 sker ingen tömning på grund av städning efter vintern och sommaren.

Extra tömning

Du kan beställa budning av slam och tömning av tank utöver ordinarie schema genom att kontakta Östhammar Direkt. Tömningen sker då inom tre arbetsdagar.

Gäller det akut tömning av slam ska du kontakta Relita direkt för jourtömning. Jourtömning sker inom sex timmar. 

Kontakter