Gå till innehållet

Sopdispens

Om du äger eller använder ett hus som ingen bor i finns det möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna ditt hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilket bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 1 år ska du söka det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

1. Giltiga skäl för dispens

  • Du använder inte fastigheten på grund av utlandsvistelse (minst 1 år för permanentboende samt mer än en hel säsong för fritidsboende).
  • Fastigheten har varken bostadshus, friggebod eller permanent uppställd husvagn eller husbil.
  • Du använder inte fastigheten på grund av att den är till försäljning, är obeboelig eller ett dödsbo.
  • Du har ett permanent renhållningsabonnemang i Östhammars kommun. 
  • Du äger flera fastigheter i Östhammars kommun där minst en av fastigheterna har ett renhållningsabonnemang. 
  • Du har din fritidsbostad intill en fastighet som tillhör en familjemedlem och använder dennes soptunna.
  • Fastigheten besöks bara för tillsyn utan övernattningar.

 

 

Kontakta oss