Gå till innehållet

Sopdispens

 

Om du äger ett hus som ingen bor i kan det finnas möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna ditt hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilket bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 6 månader så söker du det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

2. Vad som gäller om du får dispens

  • Din dispens slutar att gälla när fastigheten byter ägare eller vid ändrad användning. Detta gäller inte vid ägarbyte mellan makar.
  • Din ansökan om dispens från avfallshämningen ska lämnas till bygg- och miljönämnden 6 veckor före planerad ändring. 
  • Beslut om undantag från renhållningsordningens regler ska ändras kvartalsvis. 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober.
  • Beslut om undantag från renhållningsordningens regler ska meddelas minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

Kontakta oss