Gå till innehållet

Sopdispens

Om du äger eller använder ett hus som ingen bor i finns det möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna ditt hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilket bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 1 år ska du söka det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

4. Oframkomlig väg

Vid ansökningar där fastigheten ligger långt ifrån trafikerbar väg (mer än 450 meter) och ett renhållningsfordon har svårt att ta sig fram genomförs en rimlighetsbedömning.

Kontakta oss