Gå till innehållet

Sopdispens

 Om du äger ett hus som ingen bor i finns möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilken bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 6 månader så söker du det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

 

4. Oframkomlig väg

Vid ansökningar där fastigheten ligger långt ifrån trafikerad väg (mer än 450 meter) och ett renhållningsfordon har svårt att ta sig fram genomförs en bedömning av var man lämpligast placerar sopkärlet.

Kontakta oss

Relaterade länkar