Gå till innehållet

Sopdispens

Om du äger eller använder ett hus som ingen bor i finns det möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna ditt hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilket bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 1 år ska du söka det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

5. Handläggningstid, beslut och kostnad

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden är högst 6 veckor.

Beslut fattas av handläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du får ett beslut skickat till den adress som står i ansökan.

Ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge sopdispens i högst 3 år. 

Kostnad

För handläggningen tar vi ut 1 timme i handläggningstid. 

Timkostnaden för 2018 är 1030 kr. Uppdateras varje år.

 

Kontakta oss