Gå till innehållet

Sopdispens

 Om du äger ett hus som ingen bor i finns möjlighet att söka dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall.

Får du dispens innebär det att du inte behöver betala hushållsavfallshämtning för det huset. Men grundavgiften är du alltid skyldig att betala, vilken bestäms av renhållningstaxan.

För att få dispens behöver du ha giltiga skäl. Ange dina skäl i ansökningsblanketten under rubriken "Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning".

Gäller din dispens för mindre än 6 månader så söker du det hos Östhammar Direkt via telenummer 0173-86 000 och inte via knappen nedan.

 

5. Handläggningstid, beslut och kostnad

Handläggningstid och beslut

 

Handläggningstiden är högst 6 veckor från det att ärendet är komplett.

Beslut fattas av handläggare på Miljöenheten, sektor samhälle. Du får ett beslut skickat till den adress som står i ansökan.

Ansökan till Bygg- och miljönämnden kan ge sopdispens i högst 3 år. 

Kostnad

För handläggningen tar vi ut 1 timme i handläggningstid. 

Timkostnaden för 2022 är 1131 kr. Uppdateras varje år.

 

Kontakta oss

Relaterade länkar