Gå till innehållet

Sophämtningsdagar

Nya sophämtningsdagar

Östhammars kommun ansvarar för insamling av brännbart avfall inklusive grovavfall och matavfall för att säkerställa att det tas omhand på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt. Insamlingen regleras av Miljöbalken, Avfallsförordningen och föreskrifter om avfallshantering för Östhammars kommun. Det är bara kommunen eller den entreprenör som kommunen anlitar eller ger särskilt medgivande som får transportera det kommunala avfallet. I Östhammars kommun utförs insamlingen av entreprenören Remondis AB.

Ändring från och med vecka 24

För att insamlingen ska fungerar på bästa sätt kommer ändring av sophämtningsdagar att ske med start vecka 24 (14 juni) Ändringen görs för att optimera körrutter och minimera miljöbelastningen. Ändringen görs också för att chaufförerna ska få en jämn arbetsbelastning och bra arbetsmiljö.

Se dina nya hämtdagar

För att ta del av din nya hämtdag behöver du tillgång till kundnummer (finns att läsa på fakturan) och personnummer. Saknar du kundnummer kan du kontakta Östharmmardirekt via e-post eller telefon så hjälper de dig med information och nytt hämtschema. 

Som alltid ska du ställa fram ditt kärl på hämtdagen och låta det stå kvar tills det blivit tömt.

Extra tömning

Om du normalt har sophämtning var 14:de dag och ändringen gör att du får fler än 16 dagar mellan den gamla tömning och den nya kommer du få en extra tömning. Vänlig underlätta för våra chaufförer och låt kärlen stå framme tills de blivit tömda.

Har du frågor?

Vill du ändra ditt abonnemang eller har andra frågor om sophämtning är du alltid välkommen att kontakt Östhammardirekt.

Vill du veta när din tunna töms?

Klicka på knappen nedanför. Du behöver ha ditt kundnummer till hands för att kunna logga in i tjänsten.

Alternativt kan du ringa vår kundtjänst Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 så hjälper de dig.

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan för år 2021 möjliggör beställning av extra sophämtning - max 4 gånger per år. En avgift tas ut per hämtningstillfälle och extra hämtning kan enbart beställas för gällande abonnemang. Det innebär att du som t.ex. har sommarabonnemang enbart kan beställa extra hämtning 2 gånger under perioden vecka 18 till vecka 40.  Nyttjar du sommarhuset övriga veckor på året ska ordinarie abonnemang tecknas.

Ett sommarabonnemang innehåller dispens från hämtning under  höst, vinter och vår.

Vintertömning

  • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen och rensa locket från snö

  • Ta bort snövallar mot gatan

  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats och eventuell vändplats

I samband med helgdagar blir det ibland färre arbetsdagar vilket kan innebära att det tillfälligt blir en annan tömningsdag, vet du att din sophämtningsdag är en helgdag se till att ha tunnan åtkomlig dagarna före och efter så vi inte missar din tunna och se till att det är sandat och skottat fram till den. 

Kontakter