Gå till innehållet

Sophämtningsdagar

Nytt från 2021,

Renhållningstaxan för år 2021 möjliggör beställning av extra sophämtning max 4 gånger år. Extra hämtning kan enbart beställas för gällande abonnemang. Det innebär att du som t.ex. har sommarabonnemang enbart kan beställa extra hämtning 2 gånger under perioden vecka 18 till vecka 40.  Nyttjar du sommarhuset övriga veckor på året ska ordinarie abonnemang tecknas.
Ett sommarabonnemang innehåller dispens från hämtning under  höst, vinter och vår,

Vill du veta när din tunna töms?

Klicka på knappen nedanför. Du behöver ha ditt kundnummer till hands för att kunna logga in i tjänsten.

Alternativt kan du ringa vår kundtjänst Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 så hjälper de dig.

Kom ihåg att:

  • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen och rensa locket från snö
  • Ta bort snövallar mot gatan
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats och eventuell vändplats

I samband med helgdagar blir det ibland färre arbetsdagar vilket kan innebära att det tillfälligt blir en annan tömningsdag, vet du att din sophämtningsdag är en helgdag se till att ha tunnan åtkomlig dagarna före och efter så vi inte missar din tunna och se till att det är sandat och skottat fram till den. 

Kontakter