Gå till innehållet

Sophämtningsdagar

Klicka på knappen nedanför för att få reda på när din tunna töms. Du behöver ha ditt kundnummer till hands för att kunna logga in i tjänsten.

Alternativt kan du ringa vår kundtjänst Östhammar Direkt på telefon 0173-860 00 så hjälper de dig.

Kom ihåg att:

  • Placera avfallskärlet med hjulen i dragriktningen och rensa locket från snö
  • Ta bort snövallar mot gatan
  • Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän plats och eventuell vändplats

I samband med helgdagar blir det ibland färre arbetsdagar vilket kan innebära att det tillfälligt blir en annan tömningsdag, vet du att din sophämtningsdag är en helgdag se till att ha tunnan åtkomlig dagarna före och efter så vi inte missar din tunna och se till att det är sandat och skottat fram till den. 

Kontakter