Gå till innehållet

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är till för att göra det möjligt för dig som har en eller flera funktionsnedsättningar, att leva ett självständigt liv i den egna bostaden.

Bidraget ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att klara av att ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och sköta sin hygien.

Exempel på anpassningar vi gör:

  • Tar bort trösklar
  • Tar bort badkar
  • Monterar ramper och ledstänger
  • Installerar trapphiss
  • Installerar automatiska dörröppnare
  • Förbättrar belysning

Vem kan få bidraget?

Bidraget lämnas endast till dig som har en bestående funktionsnedsättning. Det kan exempelvis röra sig om nedsatt förmåga att förflytta sig, nedsatt rörlighet, nedsatt syn eller psykisk funktionsnedsättning.

Anpassning görs av den permanenta bostaden. Bidraget är inte inkomstprövat.

Hur ansöker du?

Du söker hos kommunens handläggare. Ett intyg ska bifogas från din arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Kontakta oss