Gå till innehållet

Bredband och fiberutbyggnad

2. På vilket sätt arbetar Östhammars Stadsnät med fiberutbyggnad?

Östhammars stadsnät är kommunens bredbandsbolag och bygger i huvudsak till nya tomtområden och industriområden. Utöver det bygger stadsnätet till kommunala verksamheter. När vi bygger ut till dessa områden passerar vi ett antal villor och fastigheter på vägen. Vi lämnar då kanalisation (rör att dra fiber i) nära till tomtgränserna. Det innebär att dessa villor och fastigheter kan erbjudas anslutning till en mindre infrastrukturkostnad plus ordinarie anslutningsavgift.

Vi tillhandahåller kanalisation till fastighetsägaren som själv tar hand om nedgrävning från tomtgränsen fram till husfasaden. Därefter drar stadsnätet in fibern och sätter upp en anslutningspunkt i huset.

Vi kan även bygga till villor och fastigheter som efterfrågar eller beställer anslutning. Då infrastrukturkostnaden (grävning med mera) beror på avstånd från det befintliga fibernätet så varierar denna kostnad. En förutsättning för att anslutningen ska hamna på en rimlig kostnadsnivå är oftast att ett antal villaägare på en gata beställer en anslutning tillsammans. Fastighetsägaren tar även här hand om nedgrävning av kanalisation från tomtgränsen till husfasaden.

Kontakta oss