Gå till innehållet

Bredband och fiberutbyggnad

3. Vem ansvarar för och genomför bredbandsutbyggnaden i kommunen?

Östhammars kommun kan via Östhammars Stadsnät verkställa fiberutbyggnad i begränsad omfattning i tätorter och på landsbygd. Huvudelen av den framtida utbyggnaden för att nå bredbandsmålet 2020 (90 % av hushållen ska ha tillgång till uppkoppling med 100Mbit) måste genomföras av marknadens aktörer. Det innebär att det kommer att finnas ett antal aktörer som kan erbjuda fiberanslutning till olika villkor och kostnader.

Kontakta oss