Gå till innehållet

Bredband och fiberutbyggnad

4. Vilka aktörer finns i vår kommun i dagsläget?

Förutom Östhammars Stadsnät, finns ett antal aktörer som bygger ut eller aviserat att de tänker bygga ut fibernät i kommunen. Dessa är:

Telia - Har byggt fibernät i samtliga tätorter och vill även bygga fibernät på landsbygden. Bygger fibernät på Gräsö.

IP Only – Har byggt fibernät i Alunda, Österbybruk och Öregrund. Bygger fibernät på landsbygden, genomför projekt i Ramhäll, Boda (Alunda)  och Sandika (Östhammar). Har för avsikt att genomföra projekt på Söderön, Dannemorabygden, Ekeby, området Hökhuvud-Forsmark samt Hargshamn. 

Svensk Infrastruktur/Stadsnätsbolaget – Har byggt fibernät i Östhammar och Gimo. Bygger fibernät på landsbygden.