Gå till innehållet

Bredband och fiberutbyggnad

6. Vad kan vi som bor på landsbygden göra för att få fiberanslutning?

Vi har ett samarbete med SKBnu som verkar för att fiberprojekt på landsbygden ska kunna förverkligas.

Det finns även möjligheter för föreningar, byalag och samfälligheter, att söka stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, exempelvis genom Landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss