Gå till innehållet

Bredband och fiberutbyggnad

7. Varför gräver inte Östhammars Stadsnät fiber överallt?

Enligt regeringen är det de kommersiella krafterna som ska stå för utbyggnaden. 

Att nå bredbandsmålet 2020 och bygga ut till 90 % täckning innebär stora kostnader. En grov uppskattning landar på cirka 200 MKR. Denna kostnad kan inte kommunen bära själv, det är därför privata aktörer måste stå för huvuddelen av den framtida utbyggnaden. Målet med 90 % täckning kan bli verklighet genom att alla aktörer samarbetar.

Det finns statliga bidrag att söka för de områden där marknadsmässig utbyggnad inte kommer att ske. På landsbygden krävs ofta ett lokalt engagemang i form av fiberföreningar, byalag eller samfälligheter.

Kontakta oss