Gå till innehållet

Buller från nöjesverksamhet

Högsta tillåtna ljudnivåer

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:15, ”om höga ljudnivåer”, står det vilka ljudnivåer som ska hållas för att undvika hörselskador för publiken.

Lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde
Maximal ljudnivå 110 dB (A)
Ekvivalent ljudnivå 97 dB (A)
Lokaler och platser dit barn under 13 år inte har tillträde
Maximal ljudnivå 115 dB (A)
Ekvivalent ljudnivå 100 dB (A)
Arrangemang riktade till barn

Ekvivalent ljudnivå

90 dB (A)

Riktlinjer för ljudnivåer från högtalarförstärkt musik

För alla som bedriver en verksamhet får högsta ljudnivå direkt utanför verksamheten inte överstiga

Tid/DagMåndag, tisdag, torsdag, söndagOnsdag, fredag, lördag
22:00-01:00 55 dB (A) 65 dB (A)
01:00-07:00 55 dB (A) 55 dB (A)

Egenkontroll för verksamhetsutövare

De verksamhetsutövare som har högtalarförstärkt musik ska se till att de uppsatta riktlinjerna följs genom att själva utföra bullermätningar.

Kontakter