Gå till innehållet

Information om radon

2. Hur mäter jag radonhalten i min bostad?

Det enda sättet att kontrollera om du har radon i inomhusluften är att mäta. Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Du får själv söka upp ett företag som kan utföra mätningen åt dig.

På Boverkets hemsida hittar du Swedacs register över ackrediterade företag som mäter radon i luft

Mätningen bör genomföras under vinterhalvåret (oktober-april), och pågå under minst två månader. Radonhalten mäts i antal Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). För att minimera hälsorisker till följd av radon har svenska myndigheter satt upp rikt- och gränsvärden. Om radonvärdet i din bostad överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

 

Om du bor i flerbostadshus är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att kontrollera radonhalten.