Gå till innehållet

Information om radon

6. Hyresvärdars och bostadsrättsföreningars ansvar.

Fastighetsägare som hyr ut flerfamiljshus eller lägenheter i flerbostadshus ansvarar för att mäta och eventuellt ta bort radon i bostäderna i fastigheten.

Man är ansvarig för att bostäderna inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Man ska se till att radonhalterna är mätta och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan inte få bidrag för att sanera radon.

Bygg- och miljönämnden har ett tillsynsansvar för att bostadsrättsföreningar och hyresvärdar följer bestämmelserna i miljöbalken. Kommunen kan därmed kräva att föreningen undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i byggnaden.

Kontakta oss