Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

4. K-märkning

Begreppet ”K-märkt” har ingen formell eller juridisk innebörd. Det är ett allmänt vedertaget samlingsbegrepp som används i dagligt tal om bebyggelse och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde. 

Kontakta oss