Gå till innehållet

Bygga i kulturmiljö

Vetsera

Öregrund. Foto:  M. Dahlberg 2021-06-10


Kulturmiljö är ett brett begrepp som ofta brukar definieras som den av människan påverkade miljön. Det handlar om miljöer som formats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta enskilda byggnader eller anläggningar, mindre eller större landskapsavsnitt, byar, tätorter, bygder eller en region.

5. Byggnadsminnen

Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar kan skyddas som byggnadsminnen.

Det finns två typer av byggnadsminnen – byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen. Länsstyrelsen har tillsynsansvar över enskilda byggnadsminnen, och statliga byggnadsminnen ägs av staten. 

I Östhammars kommun är följande byggnader och bebyggelsemiljöer byggnadsminnen:

  • Forsmarksbruk, flera byggnader (enskilda)
  • Österbybruk, flera byggnader (enskilda)
  • Dannemora-Triewalds maskinhus, Nordschaktlagen, Norra maskin samt Gruvlaven, sovrings- och anrikningsverket, gruvstugan och transportbandet vid gruvan (enskilda)
  • Gimo bruk, flera byggnader och miljön kring Bruksgatan (enskilda)
  • Blåbandshuset i Söderby (enskilt)
  • Granbo i Norrskedika (enskilt)
  • Djurstens fyrplats (statliga)
  • Örskärs fyrplats (statliga)

På länstyrelsens hemsida kan du läsa mer om byggnadsminnen i Uppsala län. 

Kontakta oss