Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov".

Yotubefilmbild Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

7. Bygga hus på landet

Upplandsmuseets skrift från 2012 ”Råd och inspiration för dig som vill bygga på landet” är tänkt att ge inspiration och vägledning till dig som ska bygga ett nytt hus på den uppländska landsbygden.

Oavsett vilken typ av hus du planerar att bygga kommer det att bli en del av den omgivande kulturmiljön och landskapet. I skriften får du tips och idéer på hur du kan få ditt hus att bli ett positivt tillskott i landskapsbilden.

Det finns tillfällen då kommunen ställer högre krav gällande placering och utformning av byggnader. Exempel i vår kommun är områden som är omnämnda i Östhammars kulturminnesvårdsprogram ”Jord och järn. Kulturhistoriska miljöer i Östhammars kommun”. Kanske har du fått ett beslut som hänvisar till Ös-XX, då är det denna bok du kan läsa mer exakt vad det innebär.

Om det är osäkert om bygglov kommer att beviljas för en åtgärd kan du först söka förhandsbesked. Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en plats eller inte. Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill uppföra en byggnad på en obebyggd tomt utanför detaljplanelagt område, till exempel på landsbygden.

Boverket om förhandsbesked

 

Kontakt