Gå till innehållet

Elda upp en byggnad

2. Instruktioner för anmälningsblankett

Om du vill elda upp byggnaden av skälet att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt, ange kontaktperson på brandförsvaret under ”övriga upplysningar”.

Kontakta oss