Gå till innehållet

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en eldstad, braskamin, kakelugn, öppen spis eller kassett som går att ansluta till husets existerande rökkanaler ska du anmäla det till oss. Det samma gäller om du vill byta ut befintlig eldstad.

Till anmälan ska följande handlingar bifogas:

  • situationsplan (tomtkarta) där du markerar den byggnad där du ska installera eldstad
  • fasadritning i skala 1:100 med skortenshöjd angiven
  • planritning i skala 1:100 med rumsindelning där du ritar in eldstaden där den ska placeras
  • kopia på miljöcertifiering och eventuell aktuell sida ur broschyr för eldstaden (inte hela broschyren) där kolmonoxidutsläpp samt verkningsgrad redovisas
  • medgivande från samtliga fastighetsägare om det är någon annan än du

Om du däremot ska installera en helt ny eldstad och du behöver en ny skorsten, så kan det krävas bygglov för åtgärden. Det beror på hur och var skorstenen placeras och hur hög den är. Detta gäller framför allt vid utvändig skorsten på fasad inom detaljplanerat område. Samma handlingar som för en anmälan ska du skicka in tillsammans med ansökan.

Kontakter