Gå till innehållet

Karta för bygglov

När du söker bygglov eller gör en anmälan behöver du bifoga en situationsplan där det framgår var och hur stort du ska bygga. För att kunna göra en sådan behöver du ett kartunderlag. Vilket slags kartunderlag du behöver beror på var och vad du ska bygga.

1.      Nybyggnadskarta krävs vid bygglovsansökan när du ska bygga den första byggnaden på fastigheten inom detaljplanelagt område. Kartan redovisar markförhållanden, gatuhöjder, fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, med mera. Kartan får vara max 2 år gammal.

2.      Förenklad nybyggnadskarta krävs som underlag till situationsplanen när du söker bygglov för till exempel tillbyggnader, garage och uthus inom detaljplanelagt område. Om du har en äldre nybyggnadskarta kan du använda den som underlag.

3.      Baskarta med fältkontroll krävs vid bygglovsansökan utanför detaljplanelagt område. Kartan redovisar fastighetsgränser, byggnader och markhöjder. I vissa fall bedömer vi att det räcker med en enkel baskarta.

Information om kartornas innehåll samt prisuppgifter hittar du här.

Beställning av karta

Kartor kan du beställa här eller via Östhammar Direkt. Kartan görs efter beställning och ska vara färdig inom 10 veckor, var därför ute i god tid när du ska bygga nytt. Beställningen ska signeras och skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakter