Gå till innehållet

Rivningslov

Att riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplan kräver rivningslov (undantag för friggebodar). Att riva huvudbyggnaden utanför detaljplan är anmälningspliktigt. Att riva komplementbyggnader utanför detaljplan kräver varken rivningslov eller anmälan. Men hör gärna Upplandsmuseet om det handlar om äldre byggnader, då dessa kan ha höga kulturvärden.

Om du är osäker vad som krävs, kontakta Östhammar Direkt som kan hjälpa dig vidare i din fråga. 

Kontakter