Gå till innehållet

Tillsyn svartbygge

Tillsyn - Vill du göra en anmälan om misstänkt ”svartbygge”, ovårdad tomt eller enkelt avhjälpt hinder (HIN)? Du kan antingen mejla direkt till byggochmiljo@osthammar.se (du kan då inte vara anonym) eller fyll i formuläret nedan och beskriv din fråga tydligt med vilken fastighet eller adress det gäller. Du får gärna även bifoga bilder. Observera att om ni lämnat kontaktuppgifter, så kan ni inte vara anonyma. Om ni vill vara anonyma kan ni istället lämna ett brev till kommunhuset utan kontaktuppgifter, eller använda formuläret nedan, men hoppa över kontaktuppgifterna. Om ni väljer att vara anonyma, kommer ni inte bli informerade hur det går i ärendet.

Anmälan misstänkt svartbygge

Kontakter