Gå till innehållet

Utstakning och lägeskontroll

1. I korthet

Det är viktigt att en byggnad byggs på rätt plats. Utstakning\utsättning betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå. Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens mätavdelning eller av en behörig mätkonsult. Läs om utstakning och lägeskontroll på Boverket.se

Byggherren ansvarar för att byggnaden placeras enligt bygglovbeslutet. Den anlitade mätteknikern har ansvar för att mätarbetet utförs professionellt, med rätt kvalitet och dokumentation.

Det är byggherrens ansvar att se till att mätteknikern är behörig, det vill säga har tillräcklig kompetens i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer.

Läs om behörighet och grundläggande mätningsteknisk färdighetlantmäteriet.se

2. Utstakning

Det är viktigt att en byggnad byggs på den plats där bygglovet anger. Därför säger plan- och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. Det står i bygglovets startbesked om utstakning ska ske.

Utstakning betyder att byggherren anlitar en sakkunnig person för att markera på marken var byggnaden ska stå. Utstakningen ska göras innan arbetet påbörjas. Den som gör utstakningen tar ut en avgift. 

Du beställer utstakning från kommunens mätavdelning genom formuläret nedan. Du kan också beställa utstakning av en behörig mätkonsult. Behörighet söks genom att fylla i blanketten ”Ansökan om behörighet”. Är konsulten redan godkänd av kommunen behövs inte ansökan göras på nytt.

Vid grovutstakning används GPS-utrustning vilket ger en noggrannhet på cirka 5 cm vid goda siktförhållanden.

Finutsättning görs med totalstation. Utsättningen görs på, av kunden uppsatta profiler. Noggrannheten är ett par mm.

Priser för kommunens kart- och mättjänster hittar du här.

 

Beställningsblankett för utstakning hittar du här.

3. Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet. Det står i bygglovets startbesked om lägeskontroll ska ske.

Byggherren anlitar en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll. Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift. Du beställer lägeskontrollen från kommunens mätavdelning genom formuläret nedan. Du kan även beställa lägeskontroll av behörig mätkonsult. Behörighet söks genom att fylla i blanketten ”Ansökan om behörighet”. Är konsulten redan godkänd av kommunen behövs inte ansökan göras på nytt.

Priser för kommunens kart- och mättjänster hittar du här.

 

Beställningsblankett för lägeskontroll hittar du här.

Kontakta oss