Gå till innehållet

Utstakning och lägeskontroll

3. Lägeskontroll 3 650 kr exkl. moms

Vid en lägeskontroll kontrolleras det att byggnadens läge stämmer med bygglovet. Det står i bygglovets startbesked om lägeskontroll ska ske.

Byggherren anlitar en sakkunnig person för att göra en lägeskontroll. Det är lämpligt att göra inmätningen när formen till grunden är färdig. Den som gör lägeskontrollen tar ut en avgift. Du beställer lägeskontrollen från kommunens mätavdelning genom formuläret nedan. Du kan även beställa lägeskontroll av behörig mätkonsult. 

 

Beställningsblankett för lägeskontroll hittar du här.

Kontakta oss