Gå till innehållet

Vad kostar ett bygglov?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa som gäller för plan- och bygglovsverksamheten. Nedan följer ett antal exempel på vad vanliga åtgärder kan kosta. 

Observera att priserna är schablonvärden. Varje ansökan beräknas utifrån sina egna förutsättningar. Korrekt prisuppgift kan vi inte ge dig förrän vi har fått kompletta handlingar som beskriver projektet. Ett exempel på detta är planavgiften som tas ut på byggnationer över 50 kvm inom de flesta detaljplaner. I berörda exempel nedan är planavgiften inräknad.

Inom detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 48 300 kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 57 900 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 10 000 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 100 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 6 200 kr

Utanför detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 16 700  kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 26 300 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 10 000 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 100 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 6 200 kr

Övriga kostnader

Attefallåtgärder

2 500-6500 kr
Strandskyddsdispens (enligt miljötaxa)

9 450 kr

Förhandsbesked (styck)   ca 7000 - 11000 kr
Inglasning altan 3 300 kr
Skärmtak <30 kvm 2 600 kr
Marklov 2 000 kr
Transformatorstation 5 300 kr
Fasadändring mindre (fönstersättning del av fasad) 2 300 kr
Fasadändring större (färg- eller materialbyte) 4 200 kr
Avvisat ärende 2 000 kr
Avslag bygglov 4 000 kr
Ingripandebesked 2 000 kr
Rivningslov

4 700 kr

Eldstadsanmälan

1 900 kr

Ideella föreningar

Ideella föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens villkor för föreningsbidrag behöver inte betala den avgift som finns för bygglov och bygganmälan. Om du representerar en sådan ideell förening så kontakta kultur- och fritidsförvaltningen innan du lämnar in ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post

Kontakter