Gå till innehållet

Vad kostar ett bygglov?

Kommunfullmäktige har antagit en taxa som gäller för plan- och bygglovsverksamheten. Nedan följer ett antal exempel på vad vanliga åtgärder kan kosta. 

Observera att priserna är schablonvärden. Varje ansökan beräknas utifrån sina egna förutsättningar. Korrekt prisuppgift kan vi inte ge dig förrän vi har fått kompletta handlingar som beskriver projektet. Ett exempel på detta är planavgiften som tas ut vid byggnation inom detaljplan. I berörda exempel nedan är planavgiften inräknad.

Inom detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 49 400 kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 59 300 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 10 200 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 200 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 6 400 kr

Utanför detaljplan

Nybyggnad villa 50-129 kvm 17 100  kr
Nybyggnad villa 200-299 kvm 27 000 kr
Nybyggnad fritidshus <50 kvm 10 200 kr
Nybyggnad garage etc ~30 kvm 3 200 kr
Tillbyggnad villa ~30 kvm 6 400 kr

Övriga kostnader

Attefallåtgärder

2 500-6500 kr
Strandskyddsdispens (enligt miljötaxa)

9 696 kr

Förhandsbesked (styck)   ca 7000 - 11000 kr
Inglasning altan 3 400 kr
Skärmtak <30 kvm 2 700 kr
Marklov 2 100 kr
Transformatorstation 5 400 kr
Fasadändring mindre (fönstersättning del av fasad) 2 300 kr
Fasadändring större (kulör- eller materialbyte) 4 300 kr
Avvisat ärende 2 100 kr
Avslag bygglov 4 200 kr
Ingripandebesked 2 100 kr
Rivningslov

4 800 kr

Eldstadsanmälan

Anmälan om vattenbrunn

1 900 kr

1 100 kr

Ideella föreningar

Ideella föreningar som uppfyller kultur- och fritidsnämndens villkor för föreningsbidrag behöver inte betala den avgift som finns för bygglov och bygganmälan. Om du representerar en sådan ideell förening så kontakta kultur- och fritidsförvaltningen innan du lämnar in ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post

Kontakter