Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av  pågående planarbeten.

Mårtensboda 1:1 småbåtshamn 7 december 2021

Det finns en stor efterfrågan på flera båtplatser för fritidsbåtar i Östhammar kommun. Av praktiska och miljömässiga skäl är det lämpligt att koncentrera utbyggnaden av båtplatser till ett färre antal större hamnar.

Sandika Norra 21 april 2020

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Snesslinge 12:225 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Snesslinge 12:126 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Granskningshandlingar tas fram

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Stenskär 1:1, del av 18 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Björnhålsskogen II, Alunda 10 januari 2022

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågår mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Kontakta oss