Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av  pågående planarbeten.

Hargshamn 3:8 med flera 23 juli 2021

Granskning av detaljplan för industriområde i Hargshamn, fastigheterna Hargshamn 3:8 med flera.

Sandika Norra 21 april 2020

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Snesslinge 12:225 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Snesslinge 12:126 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Granskningshandlingar tas fram

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Stenskär 1:1, del av 18 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Östhammar 29:4 & 29:12 "BRF Tussilago" 12 augusti 2021

Antagen i Bygg- och miljönämnden 8 september 2021

Öregrund 4:121 m.fl. 10 augusti 2021

Planeras att antas under hösten 2021

Kontakta oss