Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Här hittar information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av  pågående planarbeten.

Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen 14 januari 2020

Bygg och miljönämnden 29 april 2020

Snesslinge 12:225 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Snesslinge 12:126 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Granskningshandlingar tas fram

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda är på samråd mellan 26 november - 17 december 2018.

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 22 januari 2020

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men är överklagad till mark och miljödomstolen. Kommunen inväntar beslut från domstolen.

Stenskär 1:1, del av 18 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Sandika Norra 9 juli 2018

Antagandehandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Östhammar 38:7, "Prästgården" 14 januari 2020

Samråd 15 januari - 29 januari 2020

Kontakta oss