Gå till innehållet

Pågående detaljplanearbete

Information om kommunens arbete avseende detaljplaner.

1. Alla pågående detaljplaner

Här kan du ta del av  pågående planarbeten.

Snesslinge 12:225 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Snesslinge 12:126 2 september 2019

Granskningshandlingar tas fram

Österbybruk 8:1 27 juni 2019

Granskningshandlingar tas fram

Centrumvägen, Marma 3:14 25 september 2020

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda var på granskning mellan 11 maj - 8 juni 2020. Uppe för antagande i kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Klev 3:27 m.fl. 7 september 2018

Samrådshandlingar tas fram.

Stenskär 1:1, del av 18 januari 2019

Detaljplanen antogs i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019 och är överklagad. Inväntar mark- och miljödomstolens utlåtande.

Sandika Norra 21 april 2020

Nästa steg i detaljplanen är att antagandehandlingar ska tas fram. Det är idag oklart när arbetet med antagandehandlingarna kommer påbörjas. Detta p.g.a. den kapacitetsbrist som finns gällande vatten-och avlopp i området.

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 9 juli 2018

Granskningshandlingar tas fram

Gimo 8:103 "Vattentornet" 26 augusti 2020

Granskning 13 november - 11 december 2020

Skäfthammar 7:34 3 november 2020

Samråd 5 november - 3 december 2020

Kontakta oss