Gå till innehållet

Gällande översiktsplan

Översiktsplan 2016 antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2016. Du hittar den gällande översiktsplanen här nedan. 

Översiktsplanering

För att planera byggande och användning av mark tar varje kommun fram en översiktsplan för hela kommunens geografiska område. Planen kan kompletteras med fördjupningar av olika slag. En översiktsplan visar kommunens vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är en strategisk handling med inriktningsmål som ska fungera som en vägvisare till olika beslut för politiken, företag och enskilda.

Översiktsplan 2016 17 januari 2017