Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

2. Vad innehåller översiktsplanen?

Översiktsplanen huvuddokument är uppdelad i 4 delar. Vid sidan av finns 3 tillhörande bilagor:

Bilaga 1
Miljöbedömning
Bilaga 2 
Vägledning
för delområde
Bilaga 3
Kartunderlag
 MKB framsida2023  Vägledning för delområden framsida2023  Kartunderlag för planering framsida2023

Handlingarna finns att ladda ner via länkarna ovan. Tryck på respektive bild för att komma till dokumenten.

Kontakta oss