Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

5. Miljöbedömning

En del av arbetet med översiktsplanen är också den miljöbedömning som görs parallellt med kartmaterial och annat innehåll. Miljöbedömningen blir bland annat synlig genom en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, som även den finns som samrådshandling under samrådet. Miljöbedömningen är ett verktyg för att säkerställa den hållbara utvecklingen genom att integrera miljöaspekter i planeringen. 

Kontakta oss