Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

6. Vad innebär samråd?

Det är plan- och bygglagen (PBL) som styr vad en översiktsplan ska omfatta och hur samråd ska ske. På bilden nedan ser du processen för att ta fram en översiktsplan.

samrådsprocessen

Processen för översiktsplanering. Foto: Boverket

När ett preliminärt planförslag tagits fram ska kommunen hålla ett formellt samråd under ett par månader. Information om samråd annonseras ut i dagspressen, på kommunens hemsida, sociala medier och på andra lämpliga ställen. Då kan alla som vill lämna synpunkter på förslaget och komma med egna idéer vilka kommer bidra till ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samtliga inkomna synpunkter sammanfattar vi och bemöter i en samrådsredogörelse.

Kontakta oss