Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

8. Lämna dina synpunkter

Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter.

Granskning av förslag till Översiktsplan 2023 pågår från den 15 september 2022 till och med den 15 november 2022. 

Så här kan du lämna dina synpunkter:

Ange ”Granskning översiktsplan” i ditt yttrande. Dina synpunkter behöver vara oss tillhanda senaste den 15 november.

Kontakta oss