Gå till innehållet

Pågående översiktsplanering

8. Lämna dina synpunkter

Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter, tankar och idéer.

Granskningen för översiktsplanen pågår från den 14 februari 2022 till och med den 18 april 2022. 

På grund av en felaktig e-post till kommunstyrelsen på vår hemsida väljer vi nu att förlänga svarstiden för synpunkter till förslaget om ny översiktsplan, fram till den 12 maj.
Så här kan du lämna dina synpunkter:

Ange ”Samråd översiktsplan” i ditt yttrande.

Dina synpunkter behöver vara oss tillhanda senaste den 12maj.

Kontakta oss