Gå till innehållet

Aktuella arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår i vår kommun och som kan innebära bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.


Just nu i kommunen;

Östhammar

  • Under byggnationen av nya skolan på Tomtbergavägen råder begränsad framkomlighet på del av Tomtbergavägen, gäller tills vidare.
  • Under hösten kommer Vattenfall att utföra en del schaktningsarbeten i centrala delarna av Östhammar, anledningen är att vissa högspänningskablar behöver åtgärdas för en säker drift.

Öregrund 

Gimo

  • Vattenfall Eldistribution arbetar med att förlägga ny 130 kV markkabel. Syftet är att förstärka elnätet. Arbetet kommer innebära att maskiner och människor kommer att röra sig i den befintliga kraftledningsgatan samt på omkringliggande vägar.  

    Transporter sker i första hand i befintlig ledningsgata och på befintliga vägar.

    Arbeten kommer att ske under v 13-40. Arbetstiderna kan pågå mellan kl. 06.30-20.00. 

Alunda

Österbybruk

  • Viss fiberansluning pågår på några ställen.

Kontakter