Gå till innehållet

Aktuella arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår i vår kommun och som kan innebära bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Just nu i kommunen;
Arbetena har stått stilla under röjningsarbetena efter stormen Alfrida men nu utför Vattenfall AB grävning och elkabelbyten på fler orter i kommunen och viss störning i trafiken kan förekomma ibland, vi hoppas på överseende med detta.

Östhammar

  • Under byggnationen av nya skolan gäller tills vidare begränsad framkomlighet på del av Tomtbergavägen.

Öregrund 

Gimo

Alunda

Österbybruk

  • Viss fiberansluning pågår på några ställen.

Kontakter