Gå till innehållet

Aktuella arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår i vår kommun och som kan innebära bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.


Just nu i kommunen;

Östhammar

  • Under byggnationen av nya Frösåkersskolan och sen rivning av delar av den gamla, råder begränsad framkomlighet på del av Tomtbergavägen, detta gäller tills vidare.

Öregrund 

Gimo

Alunda

Österbybruk

Kontakter