Gå till innehållet

Aktuella arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår i vår kommun och som kan innebära bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.

Just nu i kommunen;

Östhammar

  • Tillfällig trafikomläggning vid Frösåkersskolan
    Projekt Frösåkersskolan går in i nästa fas där ny bussangöring, skolgård och ny matsal ska byggas. Det innebär att en större del av skolans område tillfälligt kommer att stängas av och att trafik, till och från skolan kommer att behöva ledas om. Arbetet beräknas ta 6 månader med start måndag den 5 november 2021. Läs mer om arbetet - Trafikomläggning Frösan

  •  

Alunda

  • Alunda Busstation
    Under hösten genomförs en upprustning av Alunda busstation, som ska göras tillgänglighetsanpassad. Den första perrongen av fyra planerade är klar och arbetet med resterande pågår. Målsättningen är att arbetet ska vara klart till årsskiftet.

    Hållplatslägen kommer att flyttas inom området och en tillfällig cykelparkering kommer att ställas i ordning medan arbetet pågår. Belysningen ska förbättras och nya skyltar ska sättas upp. Under arbetets gång kan vissa trafikstörningar förekomma.

Öregrund 

Gimo

  • Trafikstörning Gimo. Med anledning av vägarbeten så kommer begränsad framkomlighet att råda på Hyttgatan och Bruksgatan i Gimo 4-11 maj. Arbetena förlängs och kommer att pågå till 18 maj!

Österbybruk

Kontakter