Gå till innehållet

Aktuella arbeten på gator, torg och parker

Här kan du se vilka större gatu- och vägarbeten som pågår i vår kommun och som kan innebära bland annat trafikstörningar, avstängning av gata eller svårigheter att komma fram på trottoarer.


Just nu i kommunen;

Östhammar

  • Under byggnationen av nya skolan på Tomtbergavägen råder begränsad framkomlighet på del av Tomtbergavägen, gäller tills vidare.

Öregrund 

Gimo

  • Vattenfall Eldistribution kommer inom kort att påbörja arbetet med att förlägga ny 130 kV markkabel. Syftet är att förstärka elnätet. Arbetet med att förlägga den nya markkabeln kommer innebära att maskiner och människor kommer att röra sig i den befintliga kraftledningsgatan samt på omkringliggande vägar.  

    Transporter sker i första hand i befintlig ledningsgata och på befintliga vägar.

    Arbeten kommer att ske under v 13-40. Arbetstiderna kan pågå mellan kl. 06.30-20.00. 

Alunda

Österbybruk

  • Viss fiberansluning pågår på några ställen.

Kontakter