Gå till innehållet

Gång- och cykelvägar

Det finns många och goda möjligheter till cykling. I våra tätorter kan du ofta färdas på gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelvägsplan 15 juni 2016

Kommunfullmäktige har beslutat om en gång- och cykelvägsplan för att främja cyklandet i kommunen. I planen listas drygt 30 olika prioriterade sträckor i de större tätorterna.

Kontakta oss