Gå till innehållet

Trafikomläggning vid Frösan

Projekt Frösåkersskolan går in i nästa fas där ny bussangöring, skolgård och ny matsal ska byggas. Det innebär att en större del av skolans område tillfälligt kommer att stängas av och att trafik, till och från skolan kommer att behöva ledas om för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

 

Arbetet beräknas ta 6 månader med start den 5 november 2021.

Omläggningen innebär att all trafik från Tomtbergavägen in på Skolvägen och till sporthallen/frösåkershallen med parkering stängs av. Istället hänvisas trafik, till området, via Hallgatan (förbi Willys).

Västra sidan om Tomtbergavägen, vid Edsskolan, brottarhallen och Tomtberga förskola, med parkering och dropzon påverkas inte av trafikomläggningen.

Arbetet beräknas ta 6 månader med start den 5 november 2021.

Trafikomläggningen innebär att:

  • All trafik från Tomtbergavägen in på Skolvägen och till sporthallen/frösåkershallen med parkering stängs av.

  • Parkering vid panncentralen/köket som sker idag, kommer att förbjudas.

  • Ny dropzon för hämtning och lämning iordningställs vid panncentralen.

  • Det blir färre parkeringsplatser vid ishallen.

  • En ny parkering öster om sporthallen, på grusplanen, iordningställs, med tillfart från Hallgatan. Parkeringen är till för elever, lärare samt besökare till Frösåkersskolan, sporthallen, Frösåkersvallen och ishallen.

  • Befintlig handikapparkering, utanför sporthallen, nås från den nya parkeringen.

  • Gång- och cykelvägarnas utformning ändras, exempelvis kommer Hallgatan att förses med markerade gångstråk.

Information och frågor

Information om trafikomläggningen finns för utskrift via länk till höger. Vid frågor kontakta Östhammar direkt, osthammardirekt@osthammar.se eller telefon  0173-860 00.