Gå till innehållet

Utbyggnad av väg 288

Väg 288 förbinder Uppsala-Östhammar och är en viktig länk för regionen.

I och med utbyggnaden av väg 288 påverkas fastighetsägare i kommunen av schaktmassor. 

1. Utbyggnaden i etapper

I länstransportplanen för Uppsala län är en utbyggnad av väg 288 mellan Uppsala-Östhammar högst prioriterat av länets vägprojekt. Vägen är en mycket viktig förbindelse mellan Uppsala och nordöstra Uppland och av stor betydelse för lokaltrafiken i området. Trafikverket planerar för mötesfri väg i fyra etapper:

  • Etapp 1a, Jälla-Hov är klar
    Etapp 1b, Jälla-Hov, gång- och cykelväg; etapp 1 hösten 2015, etapp 2 våren 2016
  • Etapp 2, Hov-Alunda är klar
  • Etapp 3, Alunda-Gimo är klar
  • Etapp 4, Gimo-Börstil; den sista etappen som är kvar att åtgärda

Läs det senaste om vägbygget på trafikverkets hemsida