Gå till innehållet

Enskilt avlopp

5. Eget omhändertagande av latrin och urin

Om du vill ta hand om din egen latrin eller urin på tomten måste du först kontakta kommunen genom att skicka in en anmälan om eget omhändertagande. Även förbränningstoaletter omfattas av anmälningsplikten.

I en latrinkompost komposterar du toalettavfall från utedasset eller förmultningstoaletten. Fekalier och latrin innehåller smittämnen, och därför ska materialet hanteras varsamt och inte användas i odling innan behandling.

Källsorterad urin från enskilda hushåll är ett utmärkt gödselmedel som inte behöver behandlas eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen. Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, det vill säga april-oktober.

Anmälan av förbränningstoalett, förmultningstoalett och latrinkompost 20 december 2019

Bifoga produktblad/skötselanvisning från tillverkaren och situationsplan över fastigheten som visar placering av latrinkompost samt närliggande vattentäkter och vattendrag.