Gå till innehållet

Enskilt dricksvatten

1. Om enskilt dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Idag har över en miljon människor i Sverige enskild vattenförsörjning och den som är ansvarig är vanligtvis den enskilde fastighetsägaren eller till exempel en sommarstugeägarförening

2. Vad ska jag tänka på om jag ska borra en egen brunn?

Om du ska borra en egen brunn ska du först göra en anmälan till Sektor Samhälle - Miljöenheten. När du skickar in anmälan ska du också bifoga en karta där den planerade dricksvattenbrunnen, närliggande brunnar och avlopp finns markerade.

Innan du börjar borra efter vatten är det ett flertal saker som bör kontrolleras. Det kan vara bra att kontakta en brunnsborrare redan innan anmälan görs för att få hjälp med att hitta en lämplig plats för att förhindra att förorenat vatten når brunnen. När du väljer ut en plats är det även bra att kontrollera hur marken ser ut, var andras brunnar finns samt tänka på skyddsavstånd till avloppsanläggningar.

På SGU´s hemsida kan du läsa mer om att anlägga en brunn 

Här hittar du broschyren ”Att anlägga brunn” 

Här hittar du broschyren "Sköt om din brunn" 

3. Behöver jag provta vattnet i min brunn?

Har du egen dricksvattenbrunn ansvarar du själv för underhållet av den egna brunnen och dess vattenkvalitet. Därför kan det vara bra att regelbundet ta prover på vattnet.

För att ta prov på ditt vatten kontaktar du själv ett laboratorium som utför sådana tester. Det kan vara bra att vända sig till ett ackrediterat laboratorium och på SWEDAC´s hemsida kan du genom deras sökfunktion leta reda på ett.

Sektor Samhälle - Miljöenheten tar gärna emot en kopia på resultatet av vattenanalysen. Detta ger oss möjlighet att få en bättre bild av kvaliteten på grundvattnet i kommunen. Genom att veta var det finns enskilda brunnar vet vi även vilka vi ska kontakta vid eventuella olyckor i området.

Här kommer du till SWEDAC´s sökfunktion där du kan söka upp ett ackrediterat laboratorium. 

Förser din anläggning många människor med dricksvatten?

Om du är ansvarig för en enskild brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande med vatten så måste du registrera anläggningen. Det gäller också om du försörjer många personer med vatten genom att leverera vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. När du anmäler en dricksvattenanläggning så innebär det att den ska registreras och riskklassificeras som livsmedelsverksamhet.

Kontakta oss