Gå till innehållet

Enskilt dricksvatten

2. Vad ska jag tänka på om jag ska borra en egen brunn?

Om du ska borra en egen brunn ska du först göra en anmälan till Sektor Samhälle - Miljöenheten. När du skickar in anmälan ska du också bifoga en karta där den planerade dricksvattenbrunnen, närliggande brunnar och avlopp finns markerade.

Innan du börjar borra efter vatten är det ett flertal saker som bör kontrolleras. Det kan vara bra att kontakta en brunnsborrare redan innan anmälan görs för att få hjälp med att hitta en lämplig plats för att förhindra att förorenat vatten når brunnen. När du väljer ut en plats är det även bra att kontrollera hur marken ser ut, var andras brunnar finns samt tänka på skyddsavstånd till avloppsanläggningar.

På SGU´s hemsida kan du läsa mer om att anlägga en brunn 

Här hittar du broschyren ”Att anlägga brunn” 

Här hittar du broschyren "Sköt om din brunn" 

Kontakta oss