Gå till innehållet

Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem

Jag har granskat stadgarna för Östhammars kommuns bolag Östhammarshem.
Stadgarna fastställdes den 24 april 1979.
Det krävs ingen ändring av stadgarna för att ändra sammansättningen av styrelsen för Östhammarshem.

Sammanfattning från stadgarna Stiftelsen Östhammarshem:

– Kommunstyrelsen har överinseende.

– Styrelsen för Östhammarshem ska bestå av minst fem ledamöter valda på tre år, samt lika många suppleanter valda på tre år.

– Kommunfullmäktige utser ledamöter och suppleanter.

– Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Det står ingenstans i stadgarna att t.ex. kommunalråd eller politiker ska ha styrelseplats i Östhammarshem.

Vi som skrivit under den här medborgarmotionen är av följande mening: Styrelsen för Stiftelsen Östhammarshem ska ha politiskt oberoende representanter från varje ort, det ska finnas representanter även från landsbygden och från skärgården.
Utvecklingsgrupperna runt om i kommunen kan ges i uppdrag att nominera kandidater och suppleanter. Varje orts och bygds utvecklingsgrupp har rimligtvis kännedom om vilka invånare som har kompetens för Östhammarshems styrelsearbete, som rör bl.a. nybyggnationer av hyresrätter.

Svar från Marknad och Kommunikationsenheten

Medborgarmotionen har avslutats då den under aktuell period inte nådde upp till det antal underskrifter som behövs för att den ska kunna beredas.


Underskrifter

Namn Ort
Malin Berg Gräsö
Sandra Bengtsson Öregrund
Inga-Britt Knudsen Alunda
Madelene Olsson Östhammar
Leif jarnerud Östhammar
Åke Lorentz Östhammar
Wickie Andersson Hökhuvud
Marie Bolkegård Östhammar
Anna-Lena Söderblom Östhammar
Håkan Rudolphson Öregrund
Annika Rudolphson Öregrund
Jörgen Carlsson Öregrund
Hans Lindström Öregrund
Linda Eriksson Öregrund
Nicholas Maitland-Short Gräsö
Carl-Gustaf Forsström Öregrund
Markus Ahtaanluoma Öregrund
Monica Elfstrand Östhammar
Christer Karlsson Östhammar
Hans Lindström Öregrund
Birgitta hellman Gräsö
Eva Lundberg Gräsö
Jan Henriksson Gräsö
Solveig Henriksson Gräsö
Helen Öregrund
Anna Öberg Öregrund
Stina Westman Öregrund
Birgitta Westergren öregrund
Margaretha o Kjell Johansson Öregrund
Linda Söderman Östhammar
Josefin Eriksson Östhammar
Monica Elfstrand Östhammar
Annelie Thor Östhammar
Per-åke Lindström Gimo
Oli Arner Östhammar
MAGNUS RANKKA ÖREGRUND
Harriet Rankka Öregrund
Anders Öhnfeldt Öregrund/Stockholm
Stina Carlsson Öregrund
Kristina Jernberg Öregrund
Barbro Herdin Öregrund
Linda Myhrberg Gräsö
Anders Kjellgren Gräsö
Monica Jansson Gräsö
Camilla Mattsson Öregrund
Joel Eriksson GRÄSÖ
Paulina Hollgren Östhammar
Carina imrell Gräsö
Monica Pettersson Elvisjö
Emelie J Österbybruk
Lars Haglund Karö
Therese Edin Östhammar
Matilda jansson Öregrund
Oskar Larsson Hälsingen
Malena Andersson Gräsö
Monica Elfstrand Östhammar
Anna Skånér Östhammar
Barbro Mattsson Gräsö
Jörgen Carlsson Öregrund
Andreas Blomster Gimo
Ingegerd Lindstrand Österbybruk
Kristina Svensson Norrskedika
David Persson Öregrund
Alvar Nyrén Östhammar
Maria Gräsö
Emma Lindstrand Johannisfors
Björn Danielsson Öregrund
Thommy Andersson Gräsö
Claerentz Vidén Öregrund
Susanne Kjellgren Gräsö
Jan-Olof Ahlinder Öregrund
Oskar Larsson Helsingen
Jan Stanje Gräsö
Kjell Karlsson Gräsö
Markus Ahtaanluoma Öregrund
Annika Westerberg Gräsö
Anders Pettersson Öregrund
Madeleine Lindström Gräsö
Margareta Eriksson. Öregrund
Agneta Bergström Alunda
Thomas Hawor Öregrund
Annbritt Hawor Öregrund
Sören Axelsson Valö
Johan Karlsson Gräsö
Åsa Lindstrand Johannisfors
Birgit lundin Harg-Hargshamn
Kim eriksson Östhammar
Eva Lindstrand Vamsta
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson Öregrund
Förslagsställare
Eva Lindstrand
Slutdatum
2019-05-19
Status
Besvarad
Underskrifter
89
Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
131
Sociala medier