Gå till innehållet

Förläng åktiden på skolbusskorten.

Förlänga tiden som skolkortet fungerar på kvällen

Idag rör sig ungdomar alldeles för lite. Vi vill med vårt förslag göra det enklare för ungdomar att vara fysiskt aktiva. Vårt förslag är att kommunen ska förlänga tiden som skolbusskorten fungerar på kvällen.

Östhammars kommun är ganska stor och har ganska få invånare. Detta gör att kommunen inte har ekonomisk möjlighet att bygga lika många simhallar, fotbollsplaner och ishallar som andra kommuner med fler invånare. De flesta aktiviteterna finns i Östhammar, t.ex. brottning, karate, ishockey och gymnastik. Många av dessa aktiviteter slutar efter klockan 19:00, vissa har inte råd att köpa busskort. Vi vill förlänga tiden som busskortet fungerar på kvällen från 19:00 till 21:00 för att alla ska ha möjlighet att ta sig till och från fritidsaktiviteter oberoende av sin ekonomiska ställning.

Just nu i Sverige är det inflation som innebär att allt man behöver för att leva blir dyrare, även bensinpriserna har ökat drastiskt. Detta resulterar i att inte alla har föräldrar som kan skjutsa dem eller betala för bussbiljett.

Vårt förslag gör det enklare för ungdomar att vara fysiskt aktiva, att vara fysiskt aktiv ger många positiva hälsoeffekter som t.ex. bättre sömn, bättre koncentrationsförmåga, bättre minne, psykisk ohälsa och mycket mer.
Vi menar att vårt förslag även gör det enklare för alla att delta i kultur som exempelvis teater, musik och dans. Både idrott och dans gör att man får möjlighet att vara med i ett annat sammanhang än skolan och familjen.

Vi tror att vårt förslag skulle göra att fler ungdomar åker buss istället för att få skjuts till fritidsaktiviteter. Att åka buss släpper ut fyra gånger mindre växthusgaser än om man skulle åka bil. Att fler skulle åka buss bidrar alltså till att färre åker bil, detta skulle även minska bullret.

Vi förstår att det skulle kosta kommunen pengar att förlänga tiden som busskortet fungerar på kvällen, men vi anser att det är värt varenda krona eftersom det förbättrar fysisk och psykisk hälsa på ungdomar i Östhammars kommun.

Arvid, Rut, Emil, Ida, Olivia, 8D Frösåkersskolan

Underskrifter

OBS! Du måste vara folkbokförd i Östhammars kommun för att kunna skriva under medborgarmotionen

Namn Folkbokföringsort
Anncharlotte Eriksson Hargshamn
Axel Hargshamn
Magnus Hargshamn
Hanna Hargshamn
Edward Eriksson Öregrund
Isabel Jansson Östhammar
Katrin Östhammar
Anette Sjölander Östhammar
Jenny Andersen Östhammar
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson Öregrund
Tina Östhammar, Sverige
Rut Hargshamn
Rut Hargshamn
Helén Persson Östhammar
Ellen Hargshamn
Olivia Jansson Östhammar
ida jansson Hargshamn
Tora Österbybruk
Förslagsställare
Arvid Skagermark
Slutdatum
2023-06-05
Status
Avslutad
Underskrifter
18
Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
205
Sociala medier