Gå till innehållet

Kommunen bör anställa en stadsarkitekt

Östhammars kommun behöver anställa en stadsarkitekt, en chef med kompetens för att vara med och ta beslut om:
* översiktsplaner
* detaljplaner
* bygglov
* tillsyn av byggnadsarbeten
* planering för hur mark och vatten ska användas
* utformning och renovering av offentliga byggnader
* gestaltning, harmoni och estetik i offentliga miljöer
* tillgänglighet för alla i offentliga inomhus- och utomhusmiljöer


En stadsarkitekt gör allt det som ska göras innan fysiska planer upprättas av planarkitekter.
En stadsarkitekt vet bl.a. vilka byggnader och detaljer som passar i olika miljöer (formgivning, harmoni och estetik) och hur arkitektur påverkar människor, medan planarkitekten sätter igång det arbete som stadsarkitekten dragit upp riktlinjer för. Stadsarkitekten ansvarar för att det finns riktlinjer och visioner, har ett långsiktigt helhetsperspektiv och tar hänsyn till Östhammars kommuns alla orters kulturhistoria, karaktär och själ. En stadsarkitekt vet att stadsplanering inte handlar om ”lite här” och ”lite där” och om trender, utan har ett större perspektiv än så och undviker därför fragmentisering. En stadsarkitekt är utbildad för och har kompetens för att planera för samspel och harmoni i det offentliga rummet och formandet av vår gemensamma fysiska miljö. En stadsarkitekt vet hur delarna i varje ort bör hållas samman och harmoniera med varandra och har omsorg om människa och miljö, vilket omfattar nära dialog med medborgarna på varje ort.
Planarkitekten upprättar den fysiska planeringen utifrån stadsarkitektens riktlinjer.

Bakgrundsinfo

Observera att beskrivningen av skillnaderna mellan en stadsarkitekt och en planarkitekt är min egen.


Underskrifter

Namn Ort
Johanna Ling Östhammar
Birgitta Johnsen ÖSTHAMMAR
Conny Landström Östhammar
Siv Landström Östhammar
Anna Göransson Öregrund
Emma Lindstrand Johannisfors
Malin Mikic Öregrund
Ann Jansson Östhammar
Helen Öregrund
Lena Hagman Österbybruk
Frida Eklund Edman Yttersby
Ronny Bratt 129 Ytternuttö 742 92 östhammar
Thomas Högman Öregrund
André van der Kaay Solna
Jörgen Carlsson Öregrund
Glenn Björkman Östhammar
Peter L Östhammar
Håkan Wahlgren Öregrund
Christer Edvinsson Öregrund
Anna Öberg Öregrund
Anna Norberg Öregrund
Camilla Mattsson Öregrund
Maria Loboda Östhammar
Ann-Katrin Eriksson Östhammar
Alexander Palm Öregrund
Olle Pettersson Öregrund
Tina Kahn Östhammar
Peder Wærn Öregrund
Ann Stangenberg Wærn Öregrund
Arne Löfgren Gräsö/Vendelsö
Gert Linderoth Öregrund
Marianne Söder Uppsala
Janeric Thelin Öregrund
Monica Boström Thelin Öregrund
GERRIE WARNER ÖSTHAMMAR
Marie Ericsson Östhammar
Johanna Allard Östhammar
Eva Ja Solna
Anette Sjölander Östhammar
Cecilia Rahm-Sjögren Västerås
ESTER GUNILLA LÖFGREN Ärilvägen 24 Östhammar
Maria Nilsson Uppsala
Ulrika Skog Östhammar
Berit Süld Östhammar
Jeanette evansson Snesslinge
Gerrie Warner Östhammar
Tina Kahn Östhammar
Anders Öhnfeldt Stockholm/Öregrund
Christer Karlsson Östhammar
John Strand Öregrund
Gertie Fahlvik Mora
Kjell Karlsson Gräsö
Jan S tanje Gräsö
Helen Andersson öregrund
Markus Ahtaanluoma Öregrund
Lars Haglund Karö, Österbybruk
Sonny Andersson Östhammar
Lisbeth Persson Östhammar
Kjell Johansson Öregrund
Margaretha Johansson Öregrund
Carl-Gustaf Forsström Öregrund
Jonas Andersson Alunda
Peter Högström Östhammar
Catarina Ahlinder Sanda
Dennis Holm Östhammar
Olle Pettersson Öregrund
Magnus Rankka Öregrund
Harriet Rankka Öregrund
Bo Andersson Öregrund
Eva Andersson Öregrund
Ulrika Uppsala
Emma Lindstrand Östhammar
Agneta Winö Östhammar
Fredrik Jansson Östhammar
Maria Nilsson Uppsala
Fabian Sjöberg Östhammar
Mattias Svensson Norrskedika
Lennart Nore'n Östhammar
Anders Pettersson Öregrund
Monica Annersten Östhammar
Kjell Glarke Norrskedika
Maja Glarke Norrskedika
LOTTA HELGESSON öregrund
Lena Johansson Östhammar/Öregrund
Mats Rehnvall Harg
Göran Hedman Öregrund
Eva ”Edda” Franzén Alunda
Anders Lindström Östhammar/Öregrund
Elisabet Söderström Öregrund
Therese Lauridsen Östhammar
Marie Edvardsson Östhammar
Agneta Frisell Östhammar
Stina Carlsson Öregrund
Helena Björkman Östhammar
Madelene Olsson Östhammar
Jan Svensson Öregrund
Lars Ol. Holmgren Snesslingeberg
Helen Ek Östhammar
Anders Forssell Uppsala
Marianne Söder Uppsala
Anna-Lena Söderblom Östhammar
Agneta Rudert Norrtälje och Öregrund
Agneta Bergström Alunda
Ulla Iggsjö Löfgren Gräsö
Arne Löfgren Gräsö
Torgny Gille Österbybruk
Kristina Jernberg Uppsala, Öregrund från 1/5-18
Anders Bäckström Öregrund
Iréne Segersköld Lindén Långalma, Östhammar
Sabina Nitz Alunda
Tina Kahn Östhammar
Jörgen Carlsson Öregrund
Fredrik Ericsson Öregrund
ann-katrin malmström gimo
Birgitta Strömb Östhammar
Eva Lindstrand Vamsta, Österbybruk
Camilla Mattsson Öregrund
Kristina Svensson Norrskedika
Hans Lindström Öregrund
Åsa Lindstrand Östhammar
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson Öregrund
Förslagsställare
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson
Slutdatum
2018-09-05
Status
Lämnad till nämnd
Underskrifter
121
Antal underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
99
Sociala medier