Gå till innehållet

Pendlarparkering i Östhammar för färd till Uppsala

Jag förslår att en del av affärsparkeringen närmast väg 76 vid köpcentrumet (COOP, ICA m fl) upplåtes för "pendlarparkering" för att underlätta för boende utanför orten Östhammar att lätt kunna byta till bussresa mot Uppsala. Resandet med buss blir mer angeläget efter nyår med det nya enhetspriset för UL-resa. Samtidigt bör (ska) Expressbussarna ha hållplatsstopp på väg 76 vid parkeringen. Det gör att boende utanför orten Östhammar inte behöver belasta vägen från rondellen och ned mot centrum och de parkeringar vilka finns där.
UL säger att det är kommunens sak att ordna pendlarparkeringen för att underlätta resandet och jag förväntar mig att kommunen har en dialog med UL om stoppet av Expressbussarna vid pendlarparkeringen om Kommunen genomför medborgarförslaget.

Klicka här för att skriva under

Underskrifter

OBS! Du måste vara folkbokförd i Östhammars kommun för att kunna skriva under medborgarmotionen

Namn Folkbokföringsort
Jennifer Grahn Öregrund
Martin Schreij Östhammar
Linn Forsgård Öregrund
Kristin Lund Öregrund
Marie-Louise Fendin Östhammar
Barbro Gräsö
Kristina Agréus Öregrund
Lee Svensson Öregrund
Veronika Gauffin Östhammar
Leia Östhammar
Lars Comstedt Östhammar
Ola Palm Öregrund
Elisabeth MattssonSFZL Östhammar
Anita Nprdin Hallerström Gräsö
Niklas Östhammar
Johanna Östhammar
Catharina Alm Öregrund
Jenny Östhammar
Agnetha Rehn Östhammar
Anna Hansson Gräsö
Rolf Hansson Gräsö
Förslagsställare
Rolf Hansson
Slutdatum
2024-03-07
Status
Aktiv
Underskrifter
21
Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
202
Sociala medier