Gå till innehållet

Utökad tid på skolkorten

Vi tycker att skolbusskorten ska fungerar dygnet runt och på helgerna för att man ska kunna träffa vänner och vara med på aktiviteter utan någon kostnad. Det här förslaget innebär också att alla som går i skolan ha tillgång till ett skolbusskort. Vi tycker att det här är en bra idé för att om man byter ut bilen mot bussen så minskar utsläppen som orsakas av trafiken. Många vill åka buss till sina träningar, kompisar och om man har valt att konfirmera sig. Kan fler åka buss så behöver inte föräldrarna inte skjutsa med bil och utsläppen minskar. Alla föräldrar kan inte heller skjutsa och om alla inte då får busskort så blir det ett ojämlikt samhälle.

Vi vet att det finns många som inte umgås för att de inte har råd med bussbiljetten. Vi tycker att det fortfarande ska gå att vara social även om man inte kan betala bussbiljetten. Träffar man inte sina vänner så blir man lätt mindre social och mår sämre både fysiskt och psyksikt. Mår man inte bra så blir det svårare att prestera bra i skolan och då kan man blir mer stressad och mår ännu sämre av det. Vi vet också att det finns elever som tycker att det blir lättare att plugga tillsammans med sina kompisar. Det kan göra att man pluggar mer och lyckas bättre i skolan.

Jill, Tora, Edward och Algot i 8c Frösåkersskolan

Underskrifter

OBS! Du måste vara folkbokförd i Östhammars kommun för att kunna skriva under medborgarmotionen

Namn Folkbokföringsort
Mathias Andersson Österbybruk
Therese Andersson Österbybruk
Pia-Mia ALUNDA
Rut Hargshamn
Håkan Blom Östhammar
Meja Eriksson Östhammar
Liam Östhammar
Theodor Karlsson Östhammar
Isabel Jansson Östhammar
Tora Rosen Östhammar
Tora Rosen Östhammars kommun
Moa Andersson Öregrund
Edward Eriksson Öregrund
Elvira Måg Öregrund
Bim Pettersson Österbybruk
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson Öregrund
Pär mattsson Östhammar
Tora Österbybruk
ida jansson Östhammars kommun
Helén Persson Östhammar
ida jansson Hargshamn
Förslagsställare
Jill Nyström
Slutdatum
2023-06-05
Status
Avslutad
Underskrifter
21
Kvarvarande underskrifter som behövs för att komma upp i 1% av befolkningen
200
Sociala medier