Gå till innehållet

Dokument

SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.

Informationsplan vid extraordinär händelse 14 februari 2019

Snabb information kan rädda människoliv. Kommunikation är ett grundläggande verktyg under all svår påfrestning. Bra information till myndigheter och enskilda är nödvändig för samhällets funktion. Informationsplanen består av riktlinjer för kommunens arbete med kommunikation vid en extraordinär händelse.

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 7 februari 2019 31 januari 2019

Kallelse och ärendelista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 februari 2019.