Gå till innehållet

Dokument

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda var på granskning mellan 11 maj - 8 juni 2020.

Taxa för prövning inom miljöbalken 1 september 2015

Beslut om taxa för prövning av ärende som gäller miljöbalken. Dokumentet Avvikande avgifter inom Miljöavdelningen gäller avvikande tillsynsavgifter 2020.

Protokoll kommunfullmäktige 9 juni 2020 11 juni 2020

Här hittar du protokollet.

Kallelse Socialnämnden 17 juni 2020 10 juni 2020

Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2020.