Gå till innehållet

Dokument

Gimo 8:104 Rastplats Gimo 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Gimo och omfattar ca 6200 kvm. Syftet med planen är att ändra markanvändningen från jordbruksmark till rastplats. Det innebär att dagens användning av marken blir planenlig och med det enklare att förvalta och utveckla.

Harvik 4:43 m.fl. 4 maj 2022

Planområdet är beläget i Österbybruk och omfattar ca 7,5 ha mark. Syftet med planen är att planlägga området så att de byggnader som står där idag blir planenliga samt att ta ett större grepp om området och utreda utvecklingsmöjligheter.