Gå till innehållet

Dokument

Kallelse kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september 2020 10 september 2020

Här hittar du ärendelistan.

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 3 september 2020 10 september 2020

Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 3 september 2020.

Protokoll kultur- och fritidsnämnden 3 september 2020 3 september 2020

Protokoll från nämndens sammanträde den 3 september 2020.

Protokoll Socialnämnden 2 september 2020 2 september 2020

Protokoll och bilagor från socialnämndens sammanträde den 2 september 2020.

Kallelse, Kommunstyrelsens personalutskott 8 september 2020 2 september 2020

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.

Protokoll kommunstyrelsen 1 september 2020 1 september 2020

Här hittar du protokollet från sammanträdet.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 3 september 2020 28 augusti 2020

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 3 september 2020.

Kallelse kultur- och fritidsnämnden 3 september 2020 27 augusti 2020

Kallelse med ärendelista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde.

Kallelse Kommunstyrelsen 1 september 2020 27 augusti 2020

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling.