Gå till innehållet

Dokument

Översiktsplan 2023 med sikte på 2040 1 januari 2024

I December 2023 beslutade kommunfullmäktige om att anta ny översiktsplan för Östhammars kommun. I januari 2024 vann planen laga kraft. Översiktsplanen är ett viktigt dokument och ett starkt stöd för Östhammars kommuns utveckling.

Översiktsplanens huvuddokument är uppdelat i tre delar. Nedan kan du läsa vad de olika delarna i huvuddokumentet betyder i stora drag och dess innehåll.

Björnhålsskogen II, Alunda 26 november 2015

Detaljplan för Björnhålsskogen II i Alunda. Granskning pågick mellan 12 januari till 12 februari 2022. Samrådsperioden var 30 november 2015 - 5 januari 2016.

Riktlinjer för serveringstillstånd 1 september 2015

Enligt alkohollagen 8 kap 9 § (2010:1622) har kommunen en skyldighet att ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller vid en ansökan om serveringstillstånd.

Vatten- och avloppsplan 22 december 2021

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Nytt granskningsförslag för översiktplan 2023 9 juni 2023

Efter granskningstiden hösten 2022 har förslaget reviderats enligt synpunkter. Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts kan anses vara väsentliga ändringar som påverkar den demokratiska processen. I det Särskilda utlåtandet kan du ta del av de synpunkter som inkommit under granskningsperioden hösten 2022.