Gå till innehållet

Dokument

Installation av cistern 27 januari 2020

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 november 2019, men är överklagad till mark och miljödomstolen. Kommunen inväntar beslut från domstolen.

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva 9 januari 2020

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter.

Förslag på kontrollpunkter för bygglovsansökan 9 januari 2020

Det ska finnas en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. I nedanstående dokument följer förslag på kontrollpunkter som kan vara aktuella i ditt ärende.

Beställning utstakning 23 december 2019