Gå till innehållet

Dokument

Gammelbyn 1:62, del av (Östhammar) 9 april 2019

Beslut om antagande togs i kommunfullmäktige den 19 februari 2019 och detaljplanen vann laga kraft 15 mars 2019.

Exempel på ritningar 8 april 2019

Här hittar du exempel på situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, konstruktionsritning och marksektionsritning.

Plan- och bygglovstaxa 28 september 2015

Denna taxa gäller för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Stenskär 1:1, del av 16 januari 2019

Beslut om antagande planeras i Bygg- och miljönämnden 30 januari 2019.

Öregrunds hamn, del av fastigheterna Öregrund 1:2 m.fl. 2 januari 2019

Detaljplanen för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds hamn antogs 27 november 2018 och vann laga kraft 21 december 2018.

Förskolan Rubinen, Gimo 13 november 2018

Beslut om antagande togs i bygg- och miljönämnden den 21 november 2018 och detaljplanen vann laga kraft den 14 december 2018.

Marma 1:67, Prästgårdshöjden (Alunda) 16 augusti 2018

Antagandehandlingar tas fram

Björnhålsskogen, Alunda 26 november 2015

Granskningshandlingar tas fram

Östhammar 29:6-8, "Sjöblick" 4 juli 2017

Granskningshandlingar tas fram