Gå till innehållet

Dokument

Riktlinjer för serveringstillstånd 1 september 2015

Enligt alkohollagen 8 kap 9 § (2010:1622) har kommunen en skyldighet att ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller vid en ansökan om serveringstillstånd.

Vatten- och avloppsplan 22 december 2021

Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt hållbar plan för hur VA försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande och framtida behov och krav.

Nytt granskningsförslag för översiktplan 2023 9 juni 2023

Efter granskningstiden hösten 2022 har förslaget reviderats enligt synpunkter. Arbetet med förslaget har resulterat i att de ändringar som genomförts kan anses vara väsentliga ändringar som påverkar den demokratiska processen. I det Särskilda utlåtandet kan du ta del av de synpunkter som inkommit under granskningsperioden hösten 2022.

Nytt granskningsförslag för översiktsplan 2023 8 juni 2023

Med anledning av större ändringar, som genomförst från tidigare granskningsperiod, samt en ny sittande politisk majoritet genomförs har ett nytt granskningsförslag tagits fram. För att säkra den demokratiska processen kommer översiktsplanen 2023 att genomgå ytterligare en granskningsperiod mellan den 9/6-30/8-2023.

Renhållningstaxa och föreskrifter 28 september 2015

Här hittar du länkar till Östhammars kommuns renhållningstaxa samt föreskrifter och avfallsplan gällande från 2023-01-01.