Gå till innehållet

Dokument

Avgifter inom vård och omsorg 10 oktober 2018

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2020

Ansökan om färdtjänst 1 september 2015

Ansökningsblankett för färdtjänsttillstånd.

Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen 21 augusti 2015

Ansökan för bland annat trygghetslarm, servicelägenhet, kontaktperson, särskilt boende och dagverksamhet

Information om färdtjänst 1 september 2015

Det här gäller för färdtjänst i Östhammars kommun

Norm för försörjningsstöd 19 januari 2016

Östhammars kommuns norm för försörjningsstöd.

Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga 9 oktober 2017

enligt 14 kap 1 § SoL

Patientsäkerhetsberättelse 2019 21 augusti 2017

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.