Gå till innehållet

Dokument

Avgifter inom vård och omsorg 10 oktober 2018

Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen 2019

Ansökan om färdtjänst 1 september 2015

Gör en ansökan om färdtjänst vid funktionshinder eller brist på allmänna kommunikationer

Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen 21 augusti 2015

Ansökan för bland annat trygghetslarm, servicelägenhet, kontaktperson, särskilt boende och dagverksamhet

Information om färdtjänst 1 september 2015

Det här gäller för färdtjänst i Östhammars kommun

Norm för försörjningsstöd 19 januari 2016

Norm för 2018

Anmälan till socialtjänsten om oro för barn och unga 9 oktober 2017

enligt 14 kap 1 § SoL

Patientsäkerhetsberättelse 2018 21 augusti 2017

Varje vårdgivare är skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen enligt lag.