Gå till innehållet

Dokument

Svar på motion om ny skolplan som kommunfullmäktige tar beslut om 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 7).

Svar på motion om förstelärare i trygghet och studiero 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 6).

Svar på motion om modersmål 26 februari 2019

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till yttrandet från barn- och utbildningsnämnden (bilaga 5).

Motion om koldioxidbudget 18 februari 2019

Motion om lokalt förbud mot tiggeri 23 januari 2019

Tiggeri bör förbjudas i Östhammars kommun då det inte är en lösning för EU-medborgare.

Motion om avskaffandet av förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön 22 januari 2019

Sverigedemokraterna yrkar att kommunen upphör med att ge nyanlända förtur till Östhammarshems lägenheter.

Budget 2019 9 januari 2019

Budget 2019 samt flerårsplan 2020-2022.